Skip to content
Imatge de portada d'English for Professionals

CLASSES, CURSOS i SEMINARIS DE

Business & Social English

per a tots els sectors

Accounting /akáunting/, Food & Beverage /bèvrach/, Front desk, Health, Hospitality, Housekeeping, HSEQ (Health, Safety /séifti/, Environment /enváirnmant/ and Quality /kuòlati/), Law /lò/, Maintenance /méintanans/,
Port operators, Renewable /rinúabal/ energy, Sales /séils/,…

Per a qualsevol situació.

A l’entorn laboral o social:

Prepari reunions, presentacions, entrevistes, demani direccions, menjar, opinions, redacti mails, informes, reservi un viatge, una habitació d’hotel, una taula per a sopar, presenti amistats, companys de feina, atengui a clients, pacients, proveïdors, parli sobre temes d’actualitat, expressi opinions,…

En formats diferents.

Classes

Per a finalitats específiques.

Classes de conversa, repàs, consolidació, pronunciació, gramàtica,… 


Cursos

Per a exàmens oficials.

APTIS, CAE, FCE, TOEFL i TOEIC


Seminaris

Aprengui molt en poc temps.

Seminaris pràctics, dinàmics i útils.

En modalitats combinables.

Presencial

A casa o a la feina


Videoconferència

Des d’un PC, tablet o mòbil


Telefònica

Des de qualsevol telèfon


Online

Des d’un PC, tablet o mòbil

Amb continguts personalitzats.*

Business English

‘Business skills’

+60 lliçons amb explicacions, frases, vocabulari i exercicis per a diverses situacions laborals: Business trips, Collocations, Emails, Graphs & charts,  Job interviews, Meetings & negotiation, Numbers, Presentations, Telephone skills, Business vocabulary, Welcoming visitors (online o PDF)

 

Manuals sectorials

Guies personalitzades per a diferents sectors professionals: Governantes, Manteniment, Operadors portuaris, Personal sanitari, Recepcionistes, Restauració (PDF)

 

Vocabulari

160 paraules amb definicions i exemples en 16 lliçons (vocabulari general i específic de Business English) (online o PDF)

 

Traduccions (en breu)

Més de 1.200 frases quotidianes de Business English agrupades per àrees gramaticals per traduir del castellà a l’anglès.

Social English

Vocabulari

100 unitats amb 1.000 paraules. Aprengui 10 paraules cada setmana sobre temes diversos d’àmbit social (nivells: Elementary/Beginners, Lower/Upper intermediate, Advanced) (online o PDF)

 

Diàlegs

73 lliçons en format diàlegs amb expressions, frases i vocabulari sobre temes diversos d’àmbit social (online o PDF): Pack A (A1-11 lliçons, A2 10 lliçons), Pack B (B1-21 lliçons, B2-25 lliçons), Pack C (9 lliçons)

 

Temes de conversa

81 temes de discussió amb vocabulari (5.000 paraules) i més de 2.000 preguntes per a contestar i discutir a classe. Ideal per a  mestres (online o PDF)

 

Frases per a conversar

800 frases i expressions habituals en qualsevol situació o conversació (PDF)

 

Traduccions

Més de 2.000 frases quotidianes d’anglès social per a traduir del castellà a l’anglès.

Mixed

Gramàtica

144 lliçons. Explicacions i exercicis per nivells: Elementary / Beginners, Lower & Upper Intermediate, Advanced (online o PDF)

 

Pronunciació

Guía complerta de pronunciació, Taula de pronunciació ‘-ed’ (PDF)

 

Altres

Expressing movement, Prepositions, ‘Get’, Phrasal verbs, Simple past vs. Past perfect, All tenses explained, The irregular verbs explained, Word formation.

* Si no troba el que necessita, contacti amb nosaltres i dissenyarem conjuntament els continguts que desitgi

Amb notes útils i la pronunciació simplificada.

Trobareu notes útils i la pronunciació simplificada de moltes paraules en documents descarregables d’English for Professionals.

(Faci la prova i llegeixi els termes a continuació en veu alta. Després, passi el ratolí per sobre dels termes i decideixi si li pot ser útil.)

* Pronunciï la /z/ com el so d’una mosca o abella.

Un cop activat el seu compte, també disposarà de:

Perfil
Compte y perfil personalitzables
Videochat
Per a classes i consultes
Fòrum
Preguntes i respostes
Freebies
Continguts gratuïts
Text-to-speech i traductor
Seleccioni un text i tradueixi’l i/o escolti’l
Email
Servei de correu intern

i emporti’s un ‘freebie’

Imatge de portada d'English for Professionals

CLASSES, CURSOS i SEMINARIS DE

Business & Social English

per a tots els sectors

Accounting /akáunting/, Food & Beverage /bèvrach/, Front desk, Health, Hospitality, Housekeeping, HSEQ (Health, Safety /séifti/, Environment /enváirnmant/ and Quality /kuòlati/), Law /lò/, Maintenance /méintanans/, Port operators, Renewable /rinúabal/ energy, Sales /séils/,…

Per a qualsevol situació.

A l’entorn laboral o social: Prepari reunions, presentacions, entrevistes, demani direccions, menjar, opinions, redacti mails, informes, reservi un viatge, una habitació d’hotel, una taula per a sopar, presenti amistats, companys de feina, atengui a clients, pacients, proveïdors, parli sobre temes d’actualitat, expressi opinions,…

En formats diferents.

Classes

Per a finalitats específiques.

Classes de conversa, repàs, consolidació, pronunciació, gramàtica,… 

 

Cursos

Per a exàmens oficials.

APTIS, CAE, FCE, TOEFL i TOEIC

 

Seminaris

Aprengui molt en poc temps.

Seminaris pràctics, dinàmics i útils.
Demani un tema i li prepararem un intensiu sobre el mateix.

En modalitats combinables.

Presencial

A casa o a la feina


Videoconferència

Des d’un PC, tablet o mòbil


Telefònica

Des de qualsevol telèfon


Online

Des d’un PC, tablet o mòbil

Amb continguts personalitzats.*

Business

Guíes ‘Business skills’
Explicacions, frases, vocabulari i exercicis per a diverses situacions laborals: Collocations, Emails, Graphs & charts,  Meetings & negotiation, Numbers, Presentations, Telephone skills, Welcoming guests (online o PDF)

Manuals sectorials
Guies personalitzades per a diferents sectors professionals: Governantes, Manteniment, Operadors portuaris, Personal sanitari, Recepcionistes, Restauració (PDF)

Vocabulari
160 paraules amb definicions i exemples en 16 lliçons (vocabulari general i específic de Business English) (online o PDF)

Traduccions (en breu)
Més de 1.200 frases quotidianes de Business English agrupades per àrees gramaticals per traduir del castellà a l’anglès.

Social

Vocabulari
1.000 paraules. Aprengui 10 paraules cada setmana sobre temes diversos d’àmbit social (nivells: Elementary/Beginners, Lower/Upper intermediate, Advanced) (online o PDF)

Diàlegs
78 lliçons en format diàlegs amb expressions, frases i vocabulari sobre temes diversos d’àmbit social (online o PDF):
  • Pack A (A1-11 lliçons, A2 10 lliçons)
  • Pack B  (B1-21 lliçons, B2-25 lliçons)
  • Pack C  (9 lliçons)
Temes de conversa
60 temes de discussió amb vocabulari (5.000 paraules) i més de 2.000 preguntes per a contestar i discutir a classe. Ideal per a  mestres (online o PDF)

Frases per a conversar
800 frases i expressions habituals en qualsevol situació o conversació (PDF)

Traduccions
Més de 2.000 frases quotidianes d’anglès social per a traduir del castellà a l’anglès.

Mixed

Gramàtica
144 lliçons. Explicacions i exercicis per nivells (online o PDF): Elementary / Beginners, Lower & Upper Intermediate, Advanced (online o PDF)

Pronunciació
Guía complerta de pronunciació, Taula de pronunciació ‘-ed’ (PDF)

Altres
Expressing movement, Prepositions, ‘Get’, Phrasal verbs, Simple past vs. Past perfect, All tenses explained, The irregular verbs explained, Word formation. 

* Si no troba el que necessita, contacti amb nosaltres i dissenyarem conjuntament els continguts que desitgi

Amb notes útils i la pronunciació simplificada.

Trobareu notes útils i la pronunciació simplificada de moltes paraules en documents descarregables d’English for Professionals.

(Faci la prova i llegeixi els termes a continuació en veu alta. Després, passi el ratolí per sobre dels termes i decideixi si li pot ser útil.)

* Pronunciï la /z/ com el so d’una mosca o abella.

Un cop activat el seu compte, també disposarà de:

Videochat
Per a classes i consultes
Perfil
Compte y perfil personalitzables
Freebies
Continguts gratuïts
Text-to-speech i traductor
Seleccioni un text i tradueixi’l i/o escolti’l
Email
Servei de correu intern
Fòrum
Preguntes i respostes

i emporti’s un ‘freebie’

Per a tots els sectors

CLASSES, CURSOS I SEMINARIS DE

Business & Social English
per a tots els sectors

Accounting /akáunting/ Comptabilitat Food & Beverage /bèvrach/ Hosteleria Front desk Recepció Health Sanitat Hospitality Hotels Housekeeping Servei de neteja HSEQ (Health, Safety /séifti/, Environment /enváirnmant/ and Quality /kuòlati/) Law /lò/ Dret Maintenance /méintanans/ Manteniment Port operators Operadors portuaris Renewable /rinúabal/ energy Energies renovables Sales /séils/ Vendes …

Per a qualsevol situació.

A l’entorn laboral o social:

Prepari reunions, presentacions, entrevistes, demani direccions, menjar, redacti mails, informes, reservi un viatge, una taula, presenti amistats, familiars, atengui a clients, pacients, proveïdors, parli sobre temes d’actualitat, expressi opinions, …

En formats diferents.

Classes Per a finalitats específiques (conversa, repàs, consolidació, pronunciació, gramàtica,…)

Cursos Per a exàmens oficials (APTIS, CAE, FCE, TOEFL i TOEIC)

Seminaris Pràctics, dinàmics i útils. Esculli un tema o demani’n  un i li prepararem un intensiu sobre el mateix. Aprengui molt en poc temps.

En modalitats combinables.

Presencial A casa o a la feina
Online Des d’un PC, tablet o mòbil
Telefònica Des de qualsevol telèfon
Video Des d’un PC, tablet o mòbil

Amb continguts personalitzats.*

*Si no troba el que necessita, contacti amb nosaltres i dissenyarem conjuntament els continguts que desitgi.

Tots els articles a continuació estaran disponibles a la Botiga en breu:

BUSINESS ENGLISH

Guíes ‘Business skills’: Explicacions, frases, vocabulari i exercicis per a diverses situacions laborals: Collocations, Emails, Graphs & charts,  Meetings & negotiation,  Numbers, Presentations, Telephone skills, Welcoming guests (online o PDF)

Manuals sectorials: Guies personalitzades per a diferents sectors professionals: Governantes, Manteniment, Operadors portuaris, Personal sanitari, Recepcionistes, Restauració (PDF)

Vocabulari: 160 paraules amb definicions i exemples en 16 lliçons (vocabulari general i específic de Business English) (online o PDF)

Traduccions (en breu) Més de 1.200 frases quotidianes de Business English agrupades per àrees gramaticals per traduir del castellà a l’anglès.

SOCIAL ENGLISH

Vocabulari: 1.000 paraules. Aprengui 10 paraules cada setmana sobre temes diversos d’àmbit social (nivells: Elementary/Beginners, Lower/Upper intermediate, Advanced) (online o PDF)

Diàlegs: 78 lliçons en format diàlegs amb expressions, frases i vocabulari sobre temes diversos d’àmbit social (online o PDF): Pack A (A1-11 lliçons, A2 10 lliçons), Pack B  (B1-21 lliçons, B2-25 lliçons), Pack C  (9 lliçons)

Temes de conversa: 60 temes de discussió amb vocabulari (5.000 paraules) i més de 2.000 preguntes per a contestar i discutir a classe. Ideal per a  mestres (online o PDF)

Frases per a conversar: 800 frases i expressions habituals en qualsevol situació o conversació (PDF)

Traduccions (en breu) Més de 2.000 frases quotidianes d’anglès social per a traduir del castellà a l’anglès.

MIXED 

Gramàtica: 144 lliçons. Explicacions i exercicis per nivells (online o PDF): Elementary / Beginners, Lower & Upper Intermediate, Advanced (online o PDF)

Altres: Expressing movement, Prepositions, ‘Get’, Phrasal verbs, Simple past vs. Past perfect, All tenses explained, The irregular verbs explained, Word formation.

Pronunciació: Guía complerta de pronunciació, Taula de pronunciació ‘-ed’ (PDF)

Amb notes útils i la pronunciació simplificada.

Trobarà notes útils y la pronunciació simplificada de moltes paraules en documents descarregables d’English for Professionals.

Llegeixi en veu alta els termes a continuació. Després, llisqui el dit lleugerament per sobre dels termes i decideixi si li pot ser útil.

* Pronunciï la /z/ com el so d’una mosca o abella.

Un cop activat el seu compte, també disposarà de:

Perfil Compte y perfil personalitzables

Text-to-speech i traductor Seleccioni un text i tradueixi’l i/o escolti’l

Videochat Per a classes i consultes

Fòrum Preguntes i respostes

Email Servei de correu intern

Freebies Continguts gratuïts

i emporti’s un ‘freebie

CA