Skip to content

Meetings (CAT)

 24,99

(Nivell mínim B1)

Aprengui les frases necessàries i adients per a portar a terme una reunió professional i poder transmetre exactament allò que vol expressar als seus clients, proveïdors o socis estrangers.

En aquest document trobarà +800 frases per a totes les fases d’una negociació (per a fer suggerències, propostes, respondre a les propostes, demanar clarificacions, expressar diferents graus d’acord, objectar, prioritzar els seus interessos, rebutjar una proposta, etc…) així com un recull de frases útils per a reunions online.

Per a la seva comoditat i facilitat d’ús, trobarà totes les frases disposades en ordre de complexitat i la transcripció fonètica simplificada (i la guia corresponent) d’aquelles paraules que sovint presenten problemes de pronunciació (e.g. ‘corporate’ /kórporat/ /kórporeit/, ‘certificate’ /sertífikat/ /sertífikeit/, ‘decision’ /desíGan/ /desíshon/, ‘procedure’ /prosíGar/ /prosídiur/,…)

Ministerio de  Cultura y Deporte
Nº Expediente 00765-01 182369

    Meetings (CAT)

     24,99

    Categoria:
    CA