Business & Social English

Business
& Social
English

Per a tots els sectors.

Per a tots els sectors.

Per a qualsevol situació.

Prepari reunions, presentacions, entrevistes, demani direccions, menjar, redacti mails, informes, reservi un viatge, presenti amistats, atengui a clients, pacients, proveïdors, parli sobre temes d’actualitat, expressi opinions, … 

Per a qualsevol situació.

Prepari reunions, presentacions, entrevistes, demani direccions, menjar, redacti mails, informes, reservi un viatge, presenti amistats, atengui a clients, pacients, proveïdors, parli sobre temes d’actualitat, expressi opinions…

En formats diferents.

Classes

Per a finalitats específiques.

Classes de conversa, repàs, consolidació, pronunciació, gramàtica,…

Cursos

Per a exàmens oficials.

APTIS, CAE, FCE, TOEFL i TOEIC

Seminaris

Pràctics, dinàmics i útils.

Demani un tema i li prepararem un intensiu sobre el mateix.
Aprengui molt en poc temps.

En formats diferents.

Classes

Per a finalitats específiques.

Classes de conversa, repàs, consolidació, pronunciació, gramàtica,…

Cursos

Per a exàmens oficials.

APTIS, CAE, FCE, TOEFL i TOEIC

Seminaris

Pràctics, dinàmics i útils.

Demani un tema i li prepararem un intensiu sobre el mateix.
Aprengui molt en poc temps.

En modalitats combinables.

Presencial

A casa o a la feina

Videoconferència

Des d’un PC, tablet o mòbil

Telefònica

Des de qualsevol telèfon

Online

Des d’un PC, tablet o mòbil

En modalitats combinables.

Presencial

A casa o a la feina

Videoconferència

A casa o a la feina

Telefònica

Des de qualsevol telèfon

Online

Des d’un PC, tablet o mòbil

Amb continguts personalitzats. *

Guíes ‘Business skills’

Explicacions, frases, vocabulari i exercisis per a diverses situacions laborals: Collocations, EmailsGraphs & charts Meetings & negotiation,  Numbers, Presentations, Telephone skills, Welcoming guests (online o PDF)

 

Manuals sectorials

Guies personalitzades per a diferents sectors professionals: Governantes, Manteniment, Operadors portuaris, Personal sanitari, Recepcionistes, Restauració (PDF)

 

Vocabulari

160 paraules amb definicions i exemples en 16 lliçons (vocabulari general i específic de Business English) (online o PDF)

 

Traduccions (en breu)

Més de 1.200 frases quotidianes de Business English agrupades per àrees gramaticals per traduir de l’castellà a l’anglès.

Vocabulari

1.000 paraules. Aprengui 10 paraules cada setmana sobre temes diversos d’àmbit social (nivells: Elementary/BeginnersLower/Upper intermediate, Advanced) (online o PDF)

 

Diàlegs

78 lliçons en format diàlegs amb expressions, frases i vocabulari sobre temes diversos d’àmbit social (online o PDF):

  • Pack A (A1-11 lliçons, A2 10 lliçons)
  • Pack B  (B1-21 lliçons, B2-25 lliçons)
  • Pack C  (9 lliçons)
 

Temes de conversa

60 temes de discussió amb vocabulari (5.000 paraules) i més de 2.000 preguntes per a contestar i discutir a classe. Ideal per a  mestres (online o PDF)

 

Frases per a conversar

800 frases i expressions habituals en qualsevol situació o conversació (PDF)

 

Traduccions (en breu)

Més de 2.000 frases quotidianes d’anglès social per a traduir del castellà a l’anglès.

Gramàtica

144 lliçons. Explicacions i exercicis per nivells (online o PDF): Elementary / BeginnersLower & Upper Intermediate, Advanced (online o PDF)

 

Altres

Expressing movement, Prepositions, ‘Get’, Phrasal verbs, Simple past vs. Past perfect, All tenses explained, The irregular verbs explained, Word formation. 

 

* Si no troba el que necessita, contacti amb nosaltres i dissenyarem conjuntament els continguts que desitgi

Amb continguts personalitzats. *

Guíes ‘Business skills’

Explicacions, frases, vocabulari i exercisis per a diverses situacions laborals: Collocations, EmailsGraphs & charts Meetings & negotiation,  Numbers, Presentations, Telephone skills, Welcoming guests (online o PDF)

 

Manuals sectorials

Guies personalitzades per a diferents sectors professionals: Governantes, Manteniment, Operadors portuaris, Personal sanitari, Recepcionistes, Restauració (PDF)

 

Vocabulari

160 paraules amb definicions i exemples en 16 lliçons (vocabulari general i específic de Business English) (online o PDF)

 

Traduccions (en breu)

Més de 1.200 frases quotidianes de Business English agrupades per àrees gramaticals per traduir de l’castellà a l’anglès.

Vocabulari

1.000 paraules. Aprengui 10 paraules cada setmana sobre temes diversos d’àmbit social (nivells: Elementary/BeginnersLower/Upper intermediate, Advanced) (online o PDF)

 

Diàlegs

78 lliçons en format diàlegs amb expressions, frases i vocabulari sobre temes diversos d’àmbit social (online o PDF):

  • Pack A (A1-11 lliçons, A2 10 lliçons)
  • Pack B  (B1-21 lliçons, B2-25 lliçons)
  • Pack C  (9 lliçons)
 

Temes de conversa

60 temes de discussió amb vocabulari (5.000 paraules) i més de 2.000 preguntes per a contestar i discutir a classe. Ideal per a  mestres (online o PDF)

 

Frases per a conversar

800 frases i expressions habituals en qualsevol situació o conversació (PDF)

 

Traduccions (en breu)

Més de 2.000 frases quotidianes d’anglès social per a traduir del castellà a l’anglès.

Gramàtica

144 lliçons. Explicacions i exercicis per nivells (online o PDF): Elementary / BeginnersLower & Upper Intermediate, Advanced (online o PDF)

 

Altres

Expressing movement, Prepositions, ‘Get’, Phrasal verbs, Simple past vs. Past perfect, All tenses explained, The irregular verbs explained, Word formation. 

 

* Si no troba el que necessita, contacti amb nosaltres i dissenyarem conjuntament els continguts que desitgi

Amb continguts personalitzats.*

Guíes ‘Business skills’

Explicacions, frases, vocabulari i exercisis per a diverses situacions laborals: EmailsGraphs & charts Meetings & negotiation, Numbers, Presentations, Telephone skills, Welcoming guests (online o PDF)

 

Manuals sectorials

Guies personalitzades per a diferents sectors professionals: Governantes, Manteniment, Operadors portuaris, Personal sanitari, Recepcionistes, Restauració (PDF)

 

Vocabulari

160 paraules amd definicions i exemples en 16 lliçons (vocabulari general i específic de Business English) (online o PDF)

 

Frases per a conversar

700 frases i expressions habituals en qualsevol situació o conversació. (PDF)
 
 

Traduccions (en breu)

Més de 1.200 frases quotidianes de Business English agrupades per àrees gramaticals per traduir de l’castellà a l’anglès.

Vocabulari

1.000 paraules. Aprengui 10 paraules cada setmana sobre temes diversos d’àmbit social (nivells: Elementary/BeginnersLower/Upper intermediate, Advanced) (online o PDF)

 

Diàlegs

78 lliçons en format diàlegs amb expressions, frases i vocabulari sobre temes diversos d’àmbit social (online o PDF):

Pack A (A1-12 lliçons, A2 10 lliçons)

Pack B  (B1-21 lliçons, B2-24 lliçons)

Pack C  (11 lliçons)

 

Temes de conversa

80 temes de discussió amb vocabulari (5.000 paraules) i més de 2.000 preguntes per a contestar i discutir a classe. Ideal per a  mestres (online o PDF)

 

Frases per a conversar

700 frases i expressions habituals en qualsevol situació o conversació (PDF)

 

Traduccions (en breu)

Més de 2.000 frases quotidianes d’anglès social per a traduir del castellà a l’anglès.

Gramàtica

144 lliçons. Explicacions i exercicis per nivells (online o PDF): Elementary / BeginnersLower & Upper Intermediate, Advanced (online o PDF)

 

Altres

Expressing movement, Prepositions, ‘Get’, Phrasal verbs, Simple past vs. Past perfect, All tenses explained, The irregular verbs explained, Word formation. 

 

* Si no troba el que necessita, contacti amb nosaltres i dissenyarem conjuntament els continguts que desitgi

Amb notes útils i la pronunciació simplificada.

Trobareu notes útils i la pronunciació simplificada de moltes paraules en documents descarregables d’English for Professionals.

(Faci la prova i llegeixi els termes a continuació en veu alta. Després, passi el ratolí per sobre dels termes i decideixi si li pot ser útil.)

Amb notes útils i la pronunciació simplificada.

Trobareu notes útils y la pronunciació simplificada de moltes paraules en documents descarregables d’English for Professionals.

(Faci la prova i llegeixi els termes a continuació en veu alta. Després, pressioni lleugerament els termes i decideixi si li pot ser útil)

Un cop activat el seu compte, també disposarà de:

Perfil
Compte y perfil personalitzables

Diccionari i traductor
A mà per a qualsevol dubte

Videochat
Per a classes i consultes

Fòrum
Preguntes i respostes

Directori
Llistat d’usuaris

Text-to-speech 
Escrigui un text i escolti’l

Email
Servei de correu intern

Freebies
Continguts gratuïts

Un cop activat el seu compte, també disposarà de:

Perfil
Compte y perfil personalitzables

Diccionari i traductor
A mà per a qualsevol dubte

Videochat
Per a classes i consultes

Fòrum
Preguntes i respostes

Directori
Llistat d’usuaris

Text-to-speech 
Escrigui un text i escolti’l

Email
Servei de correu intern

Freebies
Continguts gratuïts


i emporti’s un ‘freebie‘ (obsequi)

i emporti’s un ‘freebie‘ (obsequi)