PER A PROPÒSITS ESPECÍFICS

Esculli la modalitat que millor s’adapti als seus horaris (Presencial, Videoconferència, Telefònica o Online) i informi’ns sobre els continguts que necessita (classes de conversació, repàs, consolidació, pronunciació, gramàtica, etc) desde l’apartat ‘Reserves’ (Vegi també l’apartat ‘Ofertes’)

PARA FINES ESPECÍFICOS

Elija la modalidad que mejor se adapte a tus horarios (presencial, videoconferencia, telefónica u online) e infórmenos sobre los contenidos que necesita (clases de conversación, revisión, consolidación, pronunciación, gramática, etc.) desde el apartado ‘Reservas’ (Ver también el apartado ‘Ofertas’)

Presencials: Grups (1h)
Presencials: Grups (1h)
Classes per a grups en empresa o a domicili adaptades a les seves necessitats i horaris (classes d'1 h o 1'5 h màx.) (Descomptes del 10%, 15% i 20% per a packs de 10, 20 i 30 classes respectivament)   Clases para grupos en empresa o a domicilio adaptadas a sus necesidades y horarios (clases de 1 h o 1'5 h máx.) (Descuentos del 10%, 15% y 20% por packs de 10, 20 y 30 clases respectivamente)
50,00 Add to cart
Presencials: Privades (1h)
Presencials: Privades (1h)
Classes privades en empresa o a domicili adaptades a les seves necessitats i horaris (classes d'1 h o 1'5 h màx.) (Descomptes del 10%, 15% i 20% per a packs de 10, 20 i 30 classes respectivament)   Clases privadas en empresa o a domicilio adaptadas a sus necesidades y horarios (clases de 1 h o 1'5 h máx.) (Descuentos del 10%, 15% y 20% por packs de 10, 20 y 30 clases respectivamente)
40,00 Add to cart
Videoconferència (1h) Privades/Grups
Videoconferència (1h) Privades/Grups
Classes d'1 hora via Skype o Zoom. Pot optar per classes de conversa i/o rebre assignacions amb antelació i comentar-les durant la videotrucada. (Descomptes del 10%, 15% i 20% per a packs de 10, 20 i 30 classes respectivament)   Clases de 1 hora via Skype o Zoom. Puede optar por clases de conversación y/o recibir tareas previamente y comentarlas durante la videollamada. (Descuentos del 10%, 15% y 20% por packs de 10, 20 y 30 clases respectivamente)  
30,00 Add to cart
Telefòniques: Privades (30′)
Telefòniques: Privades (30′)
Classes de 30 minuts por telèfon Pot optar per classes de conversa i/o rebre assignacions amb antelació i comentar-les durant la videotrucada. (Descomptes del 10%, 15% i 20% per a packs de 10, 20 i 30 classes respectivament) .   Clases de 30 minutos por teléfono. Puede optar por clases de conversación y/o recibir tareas previamente y comentarlas durante la videollamada. (Descuentos del 10%, 15% y 20% por packs de 10, 20 y 30 clases respectivamente)
15,00 Add to cart