CURSOS DE PREPARACIÓ PER A EXÀMENS OFICIALS (Online o PDF)

Les unitats contenen explicacions gramaticals amb exercicis autocorrectius i vocabulari comú a tots els exàmens oficials (APTIS, CAE, FCE, TOEFL y TOEIC)(Complementables amb classes presencials, telefòniques o per videoconferència)

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES OFICIALES (Online o PDF)

Las unidades contienen explicaciones gramaticales con ejercicios autocorrectivos y vocabulario común a todos los exámenes oficiales (APTIS, CAE, FCE, TOEFL y TOEIC) (Complementable con clases presenciales, telefónicas o por videoconferencia)

Elementary & Beginners (A1-A2)
Elementary & Beginners (A1-A2)
Curs complet de gramàtica (+ vocabulari) Aquest llibre conté:
  • 32 lliçons amb explicacions i exercicis d'autocorrecció en línia o descarregables en PDF.
  • 220 termes en 22 unitats
Pot optar pel curs online, presencialment, per telèfon, per videoconferència o a través de qualsevol combinació de formats.   Curso completo de gramática (+vocabulario) Este libro contiene:
  • 32 lecciones con explicaciones y ejercicios autocorrectivos online o descargables en PDF.
  • 220 vocablos en 22 unidades
Puede optar por el curso de forma online, presencial, por teléfono, por videoconferencia o mediante cualquier combinación de formatos.  
31,99 Add to cart
Lower intermediate (B1)
Lower intermediate (B1)
Curso completo de gramática (+vocabulario) Este libro contiene:
 • 35 lecciones con explicaciones y ejercicios autocorrectivos online o descargables en PDF.
 • 320 vocablos en 32 unidades
Puede optar por el curso de forma online, presencial, por teléfono, por videoconferencia o mediante cualquier combinación de formatos.
34,99 Add to cart
Upper intermediate (B2)
Upper intermediate (B2)
Curs complet de gramàtica (+vocabulari) Aquest llibre conté:
  • Més de 20 lliçons amb explicacions i exercicis d'autocorrecció online o descarregables en PDF.
  • 190 termes en 19 unitats.
Pot optar pel curs online, presencialment, per telèfon, per videoconferència o a través de qualsevol combinació de formats.   Curso completo de gramática (+vocabulario) Este libro contiene:
 • Más de 20 lecciones con explicaciones y ejercicios autocorrectivos online o descargables en PDF.
 • 190 vocablos en 19 unidades
Puede optar por el curso de forma online, presencial, por teléfono, por videoconferencia o mediante cualquier combinación de formatos.  
19,99 Add to cart
Advanced (C1)
Advanced (C1)
Curs complet de gramàtica (+vocabulari) Aquest llibre conté:
  • 38 lliçons amb explicacions i exercicis d'autocorrecció en línia o descarregables en PDF.
  • 370 termes en 37 unitats.
Pot optar pel curs online, presencialment, per telèfon, per videoconferència o a través de qualsevol combinació de formats.   Curso completo de gramática (+vocabulario) Este libro contiene:
 • 38 lecciones con explicaciones y ejercicios autocorrectivos online o descargables en PDF.
 • 370 vocablos en 37 unidades
Puede optar por el curso de forma online, presencial, por teléfono, por videoconferencia o mediante cualquier combinación de formatos.  
37,99 Add to cart
Exàmens oficials
Exàmens oficials
Cursos preparatoris per a exàmens oficials (APTIS, TOEFL, FCE, CAE) Per sol·licitar informació sobre els cursos de preparació per a exàmens oficials, ompli el següent formulari. Pot optar pel curs online, presencialment, per telèfon, per videoconferència o a través de qualsevol combinació de formats.   Cursos preparatorios para exámenes oficiales (APTIS, TOEFL, FCE, CAE) Para solicitar información sobre los cursos de preparación para Exámenes Oficiales, rellene el siguiente formulario. Podrá optar por el curso de forma online, presencial, por teléfono, por videoconferencia o mediante cualquier combinación de formatos.  
Read more