PRÀCTICS, DINÀMICS i ÚTILS

Sol·liciti un tema (business, social, gramàtica,…) i li prepararem un seminari sobre el mateix. Aprengui molt en poc temps.

PRÁCTICOS, DINÁMICOS y ÚTILES

Solicite un tema (empresarial, social, gramatical,…) y prepararemos un seminario sobre el mismo. Aprende mucho en poco tiempo.

Emails (2h)
Emails (2h)
2 horas de duración. Con explicaciones y ejercicios prácticos. Aprenda a escribir emails profesionales en inglés mejorando la gramática y ampliando vocabulario. Aprenderá los distintos formatos de emails, a analizar el tono, el nivel de formalidad y los estilos de organización de la información.
150,00 Add to cart
Graphs (2h)
Graphs (2h)
2 hores de durada. Amb explicacions i exercicis pràctics. Conèixi el vocabulari, les collocations i les frases necessàries per a captar l'atenció del públic presentant números, gràfics, moviments i tendències.   2 horas de duración. Con explicaciones y ejercicios prácticos. Aprenda el vocabulario, 'collocations' y frases necesarias para captar la atención del público al presentar cifras, gráficos, movimientos y tendencias.  
160,00 Add to cart
Meetings (2h)
Meetings (2h)
2 hores de durada. Amb explicacions i exercicis pràctics. Revisarem i practicarem l'estructura i frases necessàries per dur a terme una reunió de treball en anglès. De principi a fi.   2 horas de duración. Con explicaciones y ejercicios prácticos. Repasaremos y practicaremos la estructura y frases necesarias para llevar a cabo una reunión de trabajo en inglés. De principio a fin.  
150,00 Add to cart
Numbers (1,5h)
Numbers (1,5h)
1,5 hores de durada. Amb explicacions i exercicis pràctics. Revisarem i practicarem les diferents maneres de llegir números en funció del context. Sabia, per exemple, que hi ha quatre maneres de llegir el número "0"?   1'5 horas de duración. Con explicaciones y ejercicios prácticos. Repasaremos y practicaremos las distintas formas de leer números en función del contexto. ¿Sabía, p.e., que hay 4 maneras de leer el número '0'?  
80,00 Add to cart
Expressing movement (2h)
Expressing movement (2h)
De vegades, es fa difícil explicar anècdotes o situacions plenes d'accions, i acabem traduint literalment del castellà creant frases llargues i sovint confuses. En aquest seminari repassarem com expressar el moviment d'una manera senzilla i natural combinant els verbs apropiats amb preposicions de moviment.   A veces, se hace difícil contar anécdotas o situaciones repletas de acciones, y acabamos traduciendo literalmente del castellano creando frases largas y a menudo confusas. En este seminario repasaremos cómo expresar movimiento de un modo sencillo y natural combinando los verbos adecuados con preposiciones de movimiento.  
120,00 Add to cart
Prepositions (2h)
Prepositions (2h)
Les preposicions en anglès solen ser les protagonistes dels nostres majors maldecaps. En aquest seminari us proporcionarem una llista completa de les preposicions, revisarem tots els seus usos (preposicions de lloc, temps, moviment, contextos específics, amb verbs i adjectius) i els posarem en pràctica amb exercicis.   Las preposiciones en inglés suelen ser las protagonistas de nuestros mayores dolores de cabeza. En este seminario le proporcionaremos un listado completo, repasaremos todos sus usos (preposiciones de lugar, tiempo, movimiento, contextos específicos, con verbos y adjetivos) y los pondremos en práctica con ejercicios.  
130,00 Add to cart