Skip to content
Si vostè ja és alumn@ d’algún dels cursos, utilitzi la seva contrassenya per a accedir als continguts. En cas contrari, ompli el formulari sol.licitant informació i ens posarem en contacte amb vostè en breu.
Exàmen per ordinador, creat pel British Council per a empreses i institucions, el qual avalúa el nivell de competència en anglès i té correlació amb el Marc Comú Europeu de Referència (CEFR)
Cambridge English First. També anomenat First Certificate in English (FCE). Aquesta qualificació d’anglès (B2 en el  Marc Europeu Comú de Referència) general demostra que un pot parlar i escriure en anglès amb un nivell suficient per treballar o estudiar en un entorn anglòfon.
Un dels exàmens ESOL (English for Speakers of Other Languages) ofert per la Cambridge University i que equival al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència (CEFR)

Prova específicament orientada a parlants no nadius d’aquest idioma. Aquesta prova és acceptada per moltes institucions acadèmiques i professionals de parla anglesa al voltant del món.

Info: About the Test 
Practice: ets, bestmytest

CA